Menu
PEG Průvodce - Vaše pravá ruka pro život s PEGem

Prohlášení o ochraně údajů pro návštěvníky našich internetových stránek

Informace o ochraně údajů pro jednotlivce navštěvující naše internetové stránky

Poslední aktualizace srpen 2020

Společnost Fresenius Kabi, s.r.o. (dále jen „my“) bude shromažďovat a používat určité osobní údaje od vás jakožto návštěvníka našich internetových stránek.

Tímto prohlášením o ochraně údajů jste informováni o zpracování osobních údajů při návštěvě našich internetových stránek.

Upozorňujeme, že můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i v jiných souvislostech, např. pokud jste obchodním kontaktem pro výrobky a služby nebo s námi spolupracujete ve své funkci jako zdravotnický pracovník. Zde najdete konkrétní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů v takovýchto situacích.

Také vás informujeme, že naše internetové stránky obsahují odkazy na externí stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje. Některé místní internetové stránky dceřiných společností společnosti Fresenius Kabi také poskytují prohlášení o ochraně údajů, která se mohou lišit od tohoto prohlášení o ochraně údajů. Vaše návštěva těchto internetových stránek podléhá příslušnému prohlášení o ochraně údajů na této internetové stránce.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme v následujících situacích:

 • Abychom potvrdili, zpracovali a odpověděli na váš dotaz nebo žádost
 • Abychom splnili naše požadavky na dodržování zákonů o farmakovigilanci a zákonech o léčivech
 • Aby naše internetové stránky fungovaly na zařízení, které používáte
 • Abychom vám poskytli nejlepší možné služby a zlepšili váš uživatelský dojem
 • K optimalizaci našich internetových stránek

Můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a využívat v následujících situacích:

Při návštěvě našich internetových stránek

Shromažďujeme údaje o vaší návštěvě našich internetových stránek. Děláme to proto, aby naše internetové stránky byly optimalizované pro zařízení, které používáte, a mohli jste využívat všechny jeho funkce nebo abychom uložili vaše preference pro vaše aktuální nebo budoucí relace procházení.

Během vašich návštěv na našich internetových stránkách shromažďujeme následující údaje internetového protokolu:

 • Jméno vašeho poskytovatele služeb včetně IP adresy
 • Internetové stránky, které vás nasměrovaly na naše stránky
 • Stránky, které navštívíte na našich internetových stránkách
 • Typ internetového prohlížeče
 • Datum a délka vaší návštěvy

Vaše IP adresa bude použita pseudonymizovaným způsobem pomocí smazání posledních tří číslic. Tímto způsobem už nejsme schopni vás, jako jednotlivce, přímo identifikovat.

Informace, které shromažďujeme pomocí souborů cookie

Na našich internetových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy místně v počítači pomocí internetového prohlížeče.

Použití určitých souborů cookie pro tyto internetové stránky můžete odmítnout. Zjistěte více o tom, jak můžete změnit nastavení soborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete používání souborů cookie nepřijmout, možná nebudete moci využít plnou funkčnost těchto internetových stránek. Pokud se rozhodnete soubory cookie smazat, možná budete muset určitá dialogová okna[JJ1] znovu potvrdit.

Nastavení souborů cookie vždy souvisí s internetovým prohlížečem, který používáte, a nastavení nemají žádný účinek, pokud při další návštěvě internetových stránek použijete jiný internetový prohlížeč. Nastavení internetového prohlížeče můžete spravovat také na mobilním zařízení. Zde můžete podle svého uvážení soubory cookie kdykoli smazat.

Používáme následující druhy souborů cookie:

Zcela nezbytné soubory cookie

Tento typ souborů cookie je potřeba k fungování internetových stránek. Během relace je používáme výhradně my, a proto se jedná o tzv. soubory cookie relací první strany.

Pomáhají urychlit načítání stránky a omezit počet relací pocházejících od uživatele, aby se zabránilo přetížení internetových stránek.

Zůstanou platné během relace a budou automaticky odstraněny při zavření prohlížeče.

Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie ukládají volby, které jste provedli při návštěvě těchto internetových stránek, aby vám nabídli vylepšenou funkčnost a osobní funkce.

Používáme upozornění na soubory cookie ukládající vaše rozhodnutí, kterým buď souhlasíte s používáním souborů cookie na našich stránkách, nebo ne. Uloží se automaticky po kliknutí na jednu ze dvou dostupných možností. Vaše přijetí našich souborů cookie je uloženo po dobu jednoho roku od data přijetí. Pokud se rozhodnete odmítnout naše soubory cookie, vaše rozhodnutí bude uloženo po dobu 30 dnů. Během této doby se upozornění s informacemi o souborech cookie nebude znovu zobrazovat.

Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie nám umožňují analyzovat způsob, jakým se internetové stránky používají. To nám umožňuje optimalizovat jejich výkon a zvyšovat uživatelský komfort. Naše internetové stránky používají Matomo, dříve Piwik, webový analytický nástroj s otevřeným zdrojovým kódem. Pomocí tohoto nástroje sledujeme, jak často návštěvníci používají naše internetové stránky, na jaké stránky návštěvníci nejčastěji chodí a zda z našich stránek dostávají chybové zprávy. Vaše IP adresa bude zpracována pseudonymizovaným způsobem pomocí smazání posledních tří číslic. Tímto způsobem už nejsme schopni vás, jako jednotlivce, přímo identifikovat. Software od společnosti Matomo běží na serverech našeho interního poskytovatele služeb v Německu a informace generované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek (včetně vaší pseudonymizované IP adresy) budou uloženy na serveru našeho interního poskytovatele služeb v Německu. Přenesená IP adresa nebude sloučena s žádnými dalšími údaji, které jsme shromáždili. Tyto údaje vymažeme do tří let.

Soubory cookie sociálních médií

Když v části Zdroje sociálních médií stisknete tlačítko „Souhlasím“, bude umístěn soubor cookie. Poté můžete vidět toky aktivit našich firemních sociálních médií, které jsou vloženy na naše internetové stránky. Váš souhlas je uložen po dobu vaší návštěvy prostřednictvím našeho souboru cookie „sociálních médií“.

Pokud aktivujete pluginy pro sociální média a zdroje aktivity

Pokud aktivujete pluginy nebo zdroje aktivit poskytovatelů sociálních médií (jako je Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram nebo WhatsApp), váš internetový prohlížeč se připojí k serverům příslušných poskytovatelů a odešle jim tato konkrétní uživatelská data.

Kromě toho, pokud jste aktuálně přihlášeni do sociální sítě jednoho z výše uvedených poskytovatelů, může být vaše aktivita propojena s vaším uživatelským účtem u těchto poskytovatelů současně.

Pluginy pro sdílení přes nástroj „Shariff“

Pro zajištění vašeho soukromí používáme nástroj s názvem „Shariff“. Nástroj Shariff vám umožňuje rozhodnout se, zda a kdy aktivovat pluginy sdílení na našich internetových stránkách a tím zahájit přenos údajů specifických pro uživatele k poskytovateli. Pouze pokud specificky aktivujete plugin přes nástroj Shariff, váš prohlížeč se připojí k serverům příslušného poskytovatele a uživatelsky specifické údaje (jak je dále uvedeno níže) budou tomuto poskytovateli zaslána. Aktivaci pluginu aktivujete přes nástroj Shariff kliknutím na jedno z příslušných tlačítek sdílení.

Když aktivujete zdroje aktivity

Když aktivujete zdroj aktivity kliknutím na neaktivní masku na našich internetových stránkách, váš prohlížeč se připojí k serverům každého poskytovatele a každému poskytovateli budou zaslány údaje specifické pro uživatele (jak je dále uvedeno níže). Pamatujte, že soubory cookie se nastaví automaticky po kliknutí na masku a budou uloženy po celou dobu vaší relace procházení. Během této doby nebude maska znovu zobrazena.

Společnost Fresenius Kabi nemá žádný vliv na rozsah ani druh údajů, které budou předloženy prostřednictvím aktivace modulů plug-in nebo zdrojů aktivit. Kromě toho by mohly být spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Chcete-li se dozvědět více o rozsahu shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů, o účelu, ke kterému mohou být vaše údaje použity, a o svých příslušných právech a možnostech konfigurace za účelem ochrany svého soukromí (včetně svého práva na odvolání souhlasu), podívejte se na zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

V rámci zdroje aktivit můžeme na naše internetové stránky začlenit videa ze sítě YouTube. Síť YouTube používá soubory cookie, aby mimo jiné shromažďovala údaje specifické pro uživatele na svých internetových stránkách pro zaznamenávání statistik videa, předcházení podvodům a zlepšení uživatelské přívětivosti. Spuštěním videa lze současně spustit další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně osobních údajů na síti YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google
https://policiegoogle.com/privacy.

Informace, které nám poskytujete

Shromažďujeme a zpracováváme údaje, které jste nám aktivně poskytli, například při vyplňování online formulářů nebo při kontaktu s námi prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, jako je e-mail, telefon nebo pošta. Mezi takové údaje patří:

 • Křestní jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Kontaktní informace, včetně adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, faxového čísla
 • Země bydliště
 • Společnost
 • Povolání
 • Druh žádosti a možné další informace za účelem reakce na váš dotaz

V rámci zdroje aktivit můžeme na naše internetové stránky začlenit videa ze sítě YouTube. Síť YouTube používá soubory cookie, aby mimo jiné shromažďovala údaje specifické pro uživatele na svých internetových stránkách pro zaznamenávání statistik videa, předcházení podvodům a zlepšení uživatelské přívětivosti. Spuštěním videa lze současně spustit další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně osobních údajů na síti YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google
https://policies.google.com/privacy.

Vaše osobní údaje zpracováváme na jednom nebo více z následujících právních základů:

 • Dali jste nám souhlas se zamýšleným zpracováním vašich osobních údajů nebo s mezinárodním přenosem vašich osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). To je případ souborů cookie a když aktivujete sociální pluginy nebo pokud nám poskytnete údaje týkající se žádosti subjektu společnosti Fresenius Kabi mimo Evropu.
 • Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné, abychom dodrželi zákonnou povinnost, která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Těmito oprávněnými zájmy jsou:
  • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků,
  • poskytování informací o našich výrobcích a službách prostřednictvím fungujícího a optimalizovaného webu.

Pro dosažení našich cílů spolupracujeme s jinými organizacemi. Je tedy možné, že vaše osobní údaje částečně nebo jako celek zašleme jiným subjektům.

Těmito příjemci jsou:

 • Ostatní společnosti skupiny Fresenius, pokud je takové předání osobních údajů vyžadováno pro konkrétní účel (viz přehled míst, kde společnosti skupiny Fresenius Kabi působí)
 • Poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem (například pro účely služeb hostingu nebo údržby) a kteří musí dodržovat naše pokyny pro takové zpracování; tito poskytovatelé služeb nebudou moci používat vaše osobní údaje pro jiné než naše účely
 • Úřady, soudy, strany ve sporu v případě, že jsme povinni tak učinit, abychom vyhověli všem příslušným platným právním předpisům, nařízením, soudním nařízením nebo vynutitelným vládním požadavkům
 • Odborní poradci nebo auditoři, jako jsou daňoví poradci, finanční auditoři, právníci, pojišťovací agenti, banky a další externí odborní poradci v zemích, v nichž působíme

Mezinárodní předávání údajů

S výjimkou vašich dotazů se nepředpokládá žádný konkrétní další přenos vašich údajů do třetích zemí (zemí mimo Evropský hospodářský prostor). Abychom mohli váš dotaz vyřídit, zašleme váš dotaz, včetně vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, vašemu místnímu kontaktnímu místu. Pokud se takový místní kontakt nachází ve třetí zemi, údaje převedeme na základě vašeho souhlasu.

Vaše kontaktní údaje budou uloženy až šest měsíců po vyřízení dotazu, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávat údaje po delší dobu.

Informace shromážděné pomocí souborů cookie budou uloženy, dokud budou soubory cookie platné, jak je vysvětleno výše.

V závislosti na situaci máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Máte právo:

 • Požadovat přístup ke svým osobním údajům
 • Požadovat opravu svých osobních údajů
 • Požadovat výmaz svých osobních údajů
 • Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů
 • Na přenositelnost údajů
 • Podávat námitky na základě důvodů specifických pro vaši situaci

Tato práva můžete uplatňovat online pomocí Kontaktního formuláře pro ochranu údajů.

Máte také právo podat stížnost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo dozorovému orgánu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Fresenius Kabi AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Německo
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Úřad na ochranu osobních údajů:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Požadavky na poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou nezbytné k tomu, aby vám byly internetové stránky zpřístupněny a aby bylo možné reagovat na váš dotaz.

Pokud své osobní údaje neposkytnete, nemusíme být schopni na vaši žádost odpovědět nebo ji správně zpracovat.

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Protože se naše shromažďování a používání vašich údajů může v průběhu času měnit, můžeme také toto prohlášení o ochraně údajů upravit tak, aby vždy správně odráželo naše postupy zpracování údajů. Doporučujeme vám ho průběžně kontrolovat.

Správce a subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů je:

Fresenius Kabi s.r.o. 
Budova City Empiria 
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4 – Nusle 
Česká republika
Kontakt