Menu
PEG Průvodce - Vaše pravá ruka pro život s PEGem

Nejčastější otázky, když máte zavedený PEG nebo výživový knoflík

Mohu přijímat stravu i ústy?

Pokud jste s ohledem na Váš zdravotní stav a podstupovanou léčbu, schopni přijímat stravu ústy, slouží PEG nebo výživový knoflík jako „doplňkový nebo záložní“ vstup do žaludku pro případ snížení či vyloučení příjmu potravy a tekutin přirozenou cestou. V tomto případě je nutné ho minimálně 2x denně propláchnout cca 50–100 ml vody pokojové teploty (cca 23°C), abychom předešli jeho ucpání. Je možné kombinovat i oba typy výživy – můžete přijímat ústy v množství, kolik zvládnete, a zbytek doplníte do PEGu nebo výživového knoflíku tak, abyste dosáhli potřebné denní dávky živin, tekutin a energie. Pokud nemůžete přijímat stravu ústy vůbec, podávejte plnou dávku výživy pouze do PEGu nebo výživového knoflíku.

Nedojde k nechtěnému otevření PEGu a vytečení obsahu žaludku na oblečení?

Uzavření sondy je pojištěno dvěma uzavíracími mechanismy, a pokud je správně oba uzavřete, tak k nechtěnému otevření nedochází, a to ani při fyzické aktivitě.

Nebude PEG nápadný pro okolí?

PEG je tenký, nepříliš dlouhý a velmi dobře se schová pod mírně volnější oblečení. Je tak pro okolí zcela nenápadný. Aby volně nevisel, tak ho doporučujeme fixovat ke kůži břicha pruhem náplasti.

Není podávání výživy a manipulace s PEGem nebo výživovým knoflíkem bolestivá?

Nemusíte mít obavy, jak podávání výživy, tak běžná péče, jsou zcela nebolestivé a velmi dobře zvládnutelné. Je velmi přínosné, aby byl v péči zainteresován a zaučen i další člen rodiny, který Vám může pomoci v případech, když se nebudete cítit dobře a péče nebo podávání výživy a tekutin by pro Vás byla obtížná.

Jak se sprchovat se zavedeným PEGem?

Poraďte se se svým lékařem. Po 5 dnech od zavedení PEGu se již můžete obvykle sprchovat a po 10–14 dnech koupat.

Mohu plavat se zavedeným PEGem nebo výživovým knoflíkem?

Po plném zhojení kanálu v břišní stěně (po cca 6 týdnech) je možné koupání v bazénu i přírodních koupalištích. Sondu PEGu je nutné při koupání „schovat“ do stomického sáčku a tím chránit okolí vstupu PEGu do kůže. Koupání je samozřejmě nevhodné při sekreci kolem PEGu nebo výživového knoflíku nebo při zánětlivých změnách. Po vykoupání je vhodné oblast břicha osprchovat, následně osušit a ošetřit obvyklým způsobem.

Mohu se věnovat sportu se zavedeným PEGem nebo výživovým knoflíkem?

Sportovní aktivita není vyloučena, nevhodné jsou ale sportovní aktivity, při kterých dochází k výraznému namáhání svalů břišní stěny nebo při kterých by mohlo dojít k poranění v oblasti zavedeného PEGu nebo výživového knoflíku.

Je nějak ovlivněn můj intimní život?

PEG ani výživový knoflík nijak neznemožňuje intimní styk, nicméně někdy se můžeme setkat s jistými obavami ze strany partnera vyplývajícími spíše z neznalosti. Empatický a správně poučený partner naopak nevidí v zavedeném PEGu nebo výživovém knoflíku žádný problém.

Co když se už můj zdravotní stav zlepšil a PEG nebo výživový knoflík k výživě nepoužívám?

Pokud dojde ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu a již není plánována další léčba, která by znemožňovala nebo zhoršovala možnost příjmu potravy a tekutin ústy, je možné PO DOHODĚ S LÉKAŘEM uvažovat o jeho odstranění. Podmínkou je, aby minimálně 4–6 týdnů před odstraněním byl zajištěn plný a energeticky dostatečný příjem stravy a tekutin ústy. Vyvarujete se tak situaci, že je PEG nebo výživový knoflík odstraněn a Vy budete následně strádat podvýživou.

Odstranění PEGu je prováděno vždy lékařem při gastroskopii.

Co když je můj PEG nebo výživový knoflík již zcela nefunkční a já stále enterální výživu potřebuji?

V tomto případě Vám lékař může stávající PEG vyměnit za nový nebo jej odstranit a místo něj již vytvořeným kanálem zavést nový tzv. balónkový PEG nebo výživový knoflík.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Kontaktujte nás.